Port w Antwerpii, jak dojechać, zwiedzanie, atrakcje

Tagi , , , , , , , ,

W kontekście gospodarki światowej Antwerpia wyróżnia się na tle innych miast w regionie, jako strategiczne centrum transportowe, dzięki swojemu portowi, pełniącym kluczową rolę zarówno w skali miasta, jak i całego kraju. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu dynamicznemu, morskiemu hubowi komunikacyjnemu, omawiając dokładnie różne aspekty, które z pewnością zaciekawią osoby planujące zwiedzanie tego fascynującego miejsca. Na wstępie skoncentrujemy się na dokładnej lokalizacji portu oraz jego strategicznym znaczeniu w kontekście szeroko pojętego transportu i przemysłu.

Następnie przyjrzymy się zaś różnym środkom transportu, które umożliwiają dostanie się do tego portu z kluczowych węzłów komunikacyjnych miasta. Znajdą się tu informacje dotyczące komunikacji miejskiej, możliwości podróży samochodem, a także opcji dostępnych dla rowerzystów.

Później zajmiemy się bogatym kontekstem historycznym portu w Antwerpii, śledząc burzliwe dzieje tego miejsca. Zaczniemy od jego średniowiecznej roli w regionie, następnie omówimy okres panowania Habsburgów i związane z nim konflikty z miejscową ludnością na tle religijnym. Prześledzimy również dynamiczny rozwój portu, który miał miejsce podczas ery przemysłowej w XIX wieku, kluczową funkcję portu w trakcie wojen światowych, a także zapoznamy się ze współczesnymi rozbudowami kompleksu portowego i planami inwestycyjnymi, które kształtują teraźniejszość tego strategicznego obszaru.

W kolejnej części skupimy się na najpopularniejszych atrakcjach zlokalizowanych na obszarze portu, w tym interaktywnym centrum turystycznym, fascynujących muzeach i innych kompleksach, które oferują wyjątkowe doznania dzięki kompleksowej infrastrukturze rozrywkowo-kulturalnej. Równie szczegółowo przyjrzymy się organizowanym w tym miejscu wydarzeniom, a także różnorodnym opcjom spędzania wolnego czasu w okolicy.

Na końcu artykułu postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto odwiedzić port w Antwerpii, podkreślając wszystkie zalety tego fascynującego miejsca, bogatego w atrakcje.

Planujesz zarezerwować nocleg przez Booking.com? Zarezerwuj przez ten link.
Ciebie to nic nie kosztuje, a ja pozyskam środki na następne artykuły. Z góry Ci dziękuję!

Gdzie znajduje się Port w Antwerpii

Port w Antwerpii stanowi kluczowy punkt na mapie belgijskiej infrastruktury portowej, a jego lokalizacja przy ujściu rzeki Skaldy nadaje mu szczególne znaczenie. Rzeka ta, przepływająca przez cały kraj, jest strategicznie połączona z istotnymi kanałami w ramach belgijskiej sieci żeglugi śródlądowej, co czyni Antwerpię jednym z najważniejszych portów w regionie.

Strategiczne położenie przy ujściu Skaldy sprawia, że port Antwerpii efektywnie konkuruje z innymi dużymi portami kontynentalnymi, które także mają dostęp do Morza Północnego. Umiejscowiona pomiędzy Dunkierką a Hamburgiem, Antwerpia jest istotnym graczem na europejskiej mapie portów. Na znaczącą pozycję morskiego, antwerpskiego hubu ma wpływ także z pewnością obecność w gęsto zaludnionym, europejskim obszarze zurbanizowanym, zwanym europejskim, bądź błękitnym bananem, zrzeszającym regiony o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego.

Antwerpia jest sercem gęstej, niezawodnej i wydajnej sieci lądowych, rzecznych oraz morskich tras transportowych, co czyni ją jednym z najważniejszych portów w Europie i istotnym ośrodkiem logistycznym regionu. Dzięki tej infrastrukturze, Antwerpia pełni rolę zaplecza dla europejskiego przemysłu portowego, zyskując na znaczeniu jako strategiczny węzeł transportowy w regionie.

Jak dojechać do Portu w Antwerpii

Dotarcie do portu z wielu miejsc w Antwerpii można dostosować do zróżnicowanych w kwestii środków transportu preferencji podróżnych.

Z tą częścią miasta dobrze skomunikowany jest na przykład dworzec centralny w Antwerpii (Antwerpen-Centraal), z którego do naszego miejsca docelowego dostaniemy się dość szybko i komfortowo, niezależnie od wybranej opcji transportowej. Dotarcie do portu komunikacją miejską, czyli tramwajami, a także autobusami, zajmie nam około dwudziestu minut. Podróż jednak na tym samym odcinku samochodem zajmie nam dwa razy mniej czasu. Co ciekawe, również rower jest stosunkowo szybką i sprawną opcją transportową, pozwalającą dotrzeć na obszar portu z dworca w krótkim czasie. Także piesi będą w stanie przemierzyć omawianą trasę. Na własnych nogach z dworca do portu dostaniemy się w około trzydzieści minut.

With 1000 bicycles and 80 stations, Velo is among largest bike sharing systems worldwide.
With 1000 bicycles and 80 stations, Velo is among largest bike sharing systems worldwide., licencja: shutterstock/By hansenn

Dla podróżujących z lotniska w Antwerpii (Internationale Luchthaven Antwerpen) dostępne są również różne opcje komunikacyjne. Najwygodniejszym środkiem transportu będzie z pewnością samochód, którym z lotniska do portu dojedziemy w około dwadzieścia minut. Warto zauważyć, że podróż komunikacją miejską z lotniska będzie najprawdopodobniej wymagać przesiadek i może zająć nawet ponad godzinę, co warto uwzględnić planując trasę do portu w Antwerpii.

Historia i ciekawostki na temat Portu w Antwerpii

Funkcjonowanie portu w okresie średniowiecza

Początki funkcjonowania portu w Antwerpii można datować już na XII wiek. Wówczas bowiem po raz pierwszy wspomniano o tym miejscu jako porcie, z którego organizowane były transporty morskie do Anglii i Zelandii. Antwerpia już wtedy pełniła rolę strategicznego portu towarowego, specjalizując się w przeprawianiu niemieckiego wina z regionów Renu i Mozeli, kierowanego następnie głównie do Anglii. W okresie od 1200 do 1350 roku port doświadczył dynamicznego rozkwitu, będącego efektem rozwijającego się w regionie przemysłu sukienniczego.

Rozwój portu w kolejnych wiekach i wyzwania w XVI stuleciu

Nadejście szesnastego stulecia przyniosło dalszy rozwój portu, skoncentrowany na wzroście eksportu lokalnych towarów do Francji, Hiszpanii, Portugalii czy Maroka. W 1550 roku Antwerpia dysponowała dziesięcioma pomostami portowymi wzdłuż rzeki Skaldy. Miasto stało się wówczas centrum światowej gospodarki, a handel w tym regionie przeżywał wykładniczy wzrost rozwoju.

Niemniej jednak, w XVI wieku pojawiły się pewne wyzwania dla portu. Problemy związane z odpływem wód sprawiały, że większe statki pełnomorskie nie mogły korzystać z kanałów, a nabrzeża wzdłuż Skaldy osiągnęły swoją maksymalną przepustowość. W rezultacie, większe jednostki morskie musiały czasami czekać tygodniami przed dokonaniem rozładunku i załadunku. W odpowiedzi na te wyzwania, lokalny przedsiębiorca Gilbert van Schoonbeke, opracował plan północnej ekspansji miejskiej, który miał przyczynić się do poprawy infrastruktury portowej i zwiększenia jej efektywności.

Kłopoty nie ograniczały się jednak jedynie do problemów związanych z logistyką transportową.

Wojna osiemdziesięcioletnia

W 1568 roku rozpoczęła się wojna osiemdziesięcioletnia, która miała znaczący wpływ na dalsze losy Antwerpii i jej portu. Niderlandy hiszpańskie, w skład których wchodziła Antwerpia, zbuntowały się przeciwko panującej dynastii Habsburgów. Okres niepokojów przyniósł omawianemu miastu szereg trudności, stawiając region w centralnym punkcie konfliktów, które spowolniły dotychczasowy rozwój gospodarczy portu. Poważne problemy dotknęły miasto w roku 1576, kiedy to hiszpański garnizon doszczętnie splądrował Antwerpię. W odpowiedzi na te wydarzenia w 1577 roku wybuchł w mieście bunt, który zaowocował proklamowaniem Republiki Antwerpii.

Dutch Ships Ramming Spanish Galleys off the English Coast, October 3, 1602, by Hendrik Vroom and Cornelis Vroom, 1617, Dutch painting, oil on canvas. Battle of the Narrow Seas was part of the Anglo-S
Dutch Ships Ramming Spanish Galleys off the English Coast, October 3, 1602, by Hendrik Vroom and Cornelis Vroom, 1617, Dutch painting, oil on canvas. Battle of the Narrow Seas was part of the Anglo-S, licencja: shutterstock/By everett

W 1585 roku, po czternastomiesięcznym oblężeniu, miasto ponownie znalazło się jednak pod kontrolą hiszpańskiej armii. Ponad połowa z ponad stu tysięcy mieszkańców, wielu z nich będących wyznawcami protestantyzmu, opuściła wówczas z tego powodu Antwerpię. W znacznej mierze udali się oni do nowo powstałej Republiki Zjednoczonych Prowincji (dzisiejsza Holandia), która ogłosiła niepodległość w 1581 roku. W kolejnych dwóch stuleciach stała się ona jedną z największych, europejskich potęg morskich i gospodarczych, budując swoją pozycję na scenie międzynarodowej, jednocześnie wpędzając jednak Antwerpię i jej port w okres stagnacji.

Dynamiczny rozwój po okresie stagnacji

Antwerpia pozostawała pod panowaniem Habsburgów aż do momentu ostatecznego przyłączenia regionu przez ogarniętą rewolucją Francję w roku 1794. Na początku następnego stulecia Napoleon Bonaparte dostrzegł strategiczne znaczenie Antwerpii jako portu morskiego, co skłoniło go do wydania w 1811 roku rozkazu budowy pierwszej śluzy i doku w tym regionie.

W 1830 roku doszło do odłączenia Belgii od Zjednoczonego Królestwa Niderlandów. Ponieważ jedyną drogą dostępu dla statków pełnomorskich do portu Antwerpii była trasa przez Skaldę Zachodnią (z niderl. Westerschelde, nazwa ujścia rzeki w holenderskiej prowincji Zelandia) znajdującą się na terytorium Holandii, kraj ten postanowił wprowadzić opłaty za transport morski do i z Antwerpii, co utrudniało swobodne przemieszczanie się drogą morską. Dopiero w 1863 roku, pod wpływem nacisków ze strony Anglików, opłata ta została zniesiona.

W 1859 roku otwarcie śluzy Kattendijk stało się punktem zwrotnym, stymulującym rozbudowę nowego odcinka portowego. Krok ten przyczynił się znacząco do dalszego rozwoju i wzrostu potencjału Antwerpii jako ważnego portu morskiego, umożliwiając swobodniejszy dostęp dla statków pełnomorskich i podkreślając jej znaczenie na arenie międzynarodowej.

W 1879 roku port w Antwerpii zyskał strategiczne, bezpośrednie połączenie kolejowe z Cesarstwem Niemieckim, dzięki ukończeniu Żelaznego Renu, linii kolejowej pomiędzy portem w Antwerpii, węzłem komunikacyjnym Mönchengladbach i Zagłębiem Ruhry. Kolejnym impulsem do rozwoju portu było powstanie belgijskiej kolonii w Kongu, które uczyniło Antwerpię kluczowym punktem komunikacyjnym między metropolią a kolonią. Ukoronowaniem tego połączenia było utworzenie 24 stycznia 1895 roku spółki morskiej w Kongu Belgijskim. W 1908 roku ukończono budowę ośmiu nowych doków. Okres ponownego, dynamicznego rozwoju portu i miasta określa się mianem drugiego, złotego wieku Antwerpii.

Znaczenie portu w Antwerpii w obliczu wojen światowych

Strategiczne znaczenie portu w Antwerpii było niezwykle istotne podczas I wojny światowej.

Jego walory dostrzegało wówczas wielu wojskowych i polityków, w tym przyszły premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, ówczesny pierwszy lord Admiralicji. Ponieważ zdawał on sobie sprawę ze znaczenia tego portu, osobiście przybył on do zagrożonej niemiecką inwazją Antwerpii 4 października 1914 roku, aby nadzorować obronę miasta i portu. Pomimo jego wysiłków, Antwerpia doświadczyła dwutygodniowego oblężenia i została ostatecznie zajęta przez armię niemiecką.

Po zakończeniu wojny, w okresie międzywojennym, port Antwerpii przeżył gwałtowny wzrost w przewozach towarowych. Wybudowano wówczas nową śluzę i doki, co znacząco zwiększyło przepustowość portu. W 1929 roku wolumen przewożonych towarów przekroczył imponującą liczbę dwudziestu sześciu milionów ton, co uczyniło Antwerpię trzecim co do wielkości portem w Europie. Jest to okres intensywnego rozwoju, który ugruntował pozycję Antwerpii jako istotnego ośrodka morskiego i handlowego na kontynencie.

Podczas II wojny światowej, antwerpski port odegrał rolę znaczącego ośrodka strategicznego, wyposażonego w nowoczesne udogodnienia logistycznego i posiadającego solidne połączenia z Kanałem Alberta, łączącym rzeki Mozę i Skaldę oraz jednocześnie miasta: Antwerpię z Liège. Położenie blisko frontu uczyniło port niezwykle istotnym elementem działań wojennych, zwłaszcza pod koniec konfliktu. W 1944 roku, Antwerpia i jej port doświadczyły ciężkich chwil związanych z dążeniem aliantów do odblokowania ujścia Skaldy i portu Antwerpii. Zwycięstwo aliantów w bitwie o Skaldę, trwającej od 2 października do 8 listopada 1944 roku umożliwiło im otwarcie szlaku żeglugowego do Antwerpii i wykorzystywanie jej portu do zaopatrywania wojsk alianckich w północno-zachodniej Europie. W kolejnym miesiącu jednak miasto znowu znalazło się w ogniu działań wojennych w wyniku niemieckich bombardowań rakietami V2.

Plany rozbudowy portu i inwestycje z ostatnich dekad

Po zakończeniu wojny, rozpoczęto prace nad ambitnym planem o nazwie Grote Doorsteek, który przewidywał ekspansję doków na prawym brzegu Skaldy aż do granicy z Holandią. Kluczowym elementem tego planu była budowa imponującej śluzy Berendrecht, która po otwarciu w 1989 roku stała się największą śluzą żeglugową na świecie. W latach 90. XX wieku port rozszerzył się także na zachód, obejmując prowincję Flandria Wschodnia na lewym brzegu Skaldy. Ta część portu w Antwerpii znana jest dzisiaj, jako Waaslandhaven.

W październiku 2010 roku zatwierdzono długoterminowy plan inwestycyjny o wartości 1,6 miliarda euro na najbliższe 15 lat. To zaangażowanie w rozwój infrastruktury potwierdziło pozycję Antwerpii jako jednego z najważniejszych portów w Europie, kontynuującego dynamiczny wzrost i innowacje w kolejnych dziesięcioleciach.

Zwiedzanie Portu w Antwerpii, co warto zobaczyć, atrakcje w okolicach

Najpopularniejsze atrakcje

Portopolis Antwerp

Zwiedzanie portu w Antwerpii może być naprawdę fascynującym doświadczeniem. Na liście najpopularniejszych atrakcji znajduje się Portopolis Antwerpia, interaktywne centrum turystyczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zlokalizowane obok Museum aan de Stroom (MAS), jednego z najbardziej cenionych muzeów w Antwerpii poświęconego międzynarodowemu handlowi, żegludze, historii, sztuce, a także kulturze miasta i innych regionów świata.

Portopolis oferuje odwiedzającym niezapomniane wrażenia, umożliwiając wirtualne zwiedzanie za pomocą gogli VR oraz tabletów, które czynią zdobywanie informacji na temat portu w Antwerpii niezwykle atrakcyjnym. Co więcej, w centrum można skorzystać także z wiedzy i doświadczenia pracowników, którzy gotowi są odpowiedzieć na wszelkie pytania zainteresowanych oraz podzielić się ekscytującymi historiami, niesamowitymi anegdotami i zaskakującymi faktami dotyczącymi portu.

Woman wearing vr headset augmented virtual reality in history city center. Concept of virtual museum.
Woman wearing vr headset augmented virtual reality in history city center. Concept of virtual museum. , licencja: shutterstock/By Mariia+Korneeva

Warto zaznaczyć, że Portopolis dedykuje swoją ofertę w dużej mierze najmłodszym zwiedzającym. Dzieci i młodzież mają okazję poznać w tym miejscu port poprzez gry, a nawet zdobyć specjalny dyplom, zdając różnorodne testy na wiedzę. Centrum turystyczne oferuje także możliwość organizacji urodzinowych przyjęć dla dzieci. Dla szkół podstawowych i średnich dostępne są również bezpłatne programy edukacyjne.

Z uwagi na popularność Portopolis, zaleca się sprawdzenie dostępności miejsca przed planowaną wizytą, szczególnie jeśli planuje się zorganizowanie urodzinowego przyjęcia czy wycieczki szkolnej. Jest to doskonałe miejsce do odkrywania tajemnic portu w Antwerpii w sposób interaktywny i edukacyjny.

Havenhuis Antwerpen

Havenhuis Antwerpen to kolejna fascynująca atrakcja na terenie portu w Antwerpii. Ten wyjątkowy kompleks, zbudowany w latach 2009-2016, pełni obecnie funkcję siedziby zarządu portu, będąc jednocześnie architektonicznym dziełem, łączącym nowoczesny styl i bogatą historię tego obszaru.

Architektura obiektu

Architektura tego kompleksu jest niezwykle unikalna. Havenhuis Antwerpen powstał w wyniku połączenia starej remizy strażackiej, wzniesionej w 1922 roku, oraz nowocześnie zaprojektowanej konstrukcji, która otacza i unosi się nad tą historyczną budowlą. Nowy budynek przykuwa uwagę swoim wyglądem, przypominając kadłub żaglowca z wystającym dziobem oraz charakterystyczną, unoszącą się wzniosłą powierzchnią z fasetami diamentu skierowanymi w stronę Kattendijkdok.

Symbolika Havenhuis Antwerpen ma szczególne znaczenie dla miasta. Elementy architektoniczne, takie jak kadłub żaglowca i fasetowane powierzchnie diamentowe odnoszą się do pozycji miasta, jako siedziby światowego portu oraz centrum przemysłu diamentowego, co dodaje z pewnością budynkowi głębi kontekstu kulturowego.

Wieżowiec w formie belki, unoszący się nad istniejącymi barakami, oparty jest na trzech betonowych rurach, w których znajdują się schody oraz windy. Nadbudowa mierzy sto jedenaście metrów długości, dwadzieścia cztery metry szerokości i dwadzieścia jeden metrów wysokości. Można zatem śmiało stwierdzić, że Havenhuis Antwerpen oprócz bycia siedzibą zarządu portu jest również znaczącym elementem krajobrazu Antwerpii, wzbogacającym miasto o nowoczesny i intrygujący charakter architektoniczny.

Możliwości zwiedzania

Istnieje kilka opcji zwiedzania Havenhuis Antwerpen dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Chcąc poznać bliżej to miejsce, najlepiej skorzystać z możliwości rezerwacji wycieczki online, która umożliwia podziwianie malowniczej panoramy miasta i zaznajomienie się z unikalną architekturą tego miejsca. Dla bardziej ambitnych turystów dostępne są także opcje zwiedzania z przewodnikiem, które gwarantują pogłębienie wiedzy na temat konstrukcji oraz historii kompleksu.

Na terenie Havenhuis Antwerpen dostępne są ponadto różnorodne udogodnienia, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność tego miejsca. W kompleksie znajduje się przytulna kawiarnia, w której można zrelaksować się przy gorącym napoju lub kosztowaniu smakowitych ciast. Jest to bez wątpienia doskonałe miejsce na chwilę odpoczynku w trakcie zwiedzania.

Wydarzenia organizowane na terenie portu

Ponadto, na terenie portu i w jego okolicach regularnie organizowane są różnorodne wydarzenia. Często są one poświęcone międzynarodowym tematom i obejmują takie imprezy jak na przykład europejskie szczyty dotyczące zarządzania przemysłem i energią, promujące ekologiczne rozwiązania. Konferencje z kolei gromadzą interesariuszy z całego świata, umożliwiając wymianę poglądów i rozwijanie rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju różnych sektorów produkcyjnych. Dodatkowo, inspirujące targi oferują bogate przestrzenie wystawiennicze, stanowiąc platformę międzynarodową do spotkań dostawców w zakresie ich potrzeb logistycznych i transportowych.

Co więcej, kompleks Havenhuis Antwerpen otwiera swoje drzwi również dla osób chcących zorganizować w tym miejscu własne wydarzenie (na przykład konferencję czy spotkanie biznesowe), ciesząc się jednocześnie niezwykłą atmosferą tego architektonicznego arcydzieła.

Diverse Researchers Sitting In Audience At International Science Conference. Industry Leaders And Scientists Listening To Presentations About New Developments In Ecology, Technology, Medicine.
Diverse Researchers Sitting In Audience At International Science Conference. Industry Leaders And Scientists Listening To Presentations About New Developments In Ecology, Technology, Medicine., licencja: shutterstock/By gorodenkoff

Pozostałe opcje spędzania wolnego czasu w okolicy

Spacery i wycieczki rowerowe

Dwie niezidentyfikowane osoby wędrują ścieżką rowerową na szczycie grobli wzdłuż wąskiej rzeki w holenderskim Parku Narodowym De Biesbosch w prowincji Brabancja Półnoord-Brabancja.
Dwie niezidentyfikowane osoby wędrują ścieżką rowerową na szczycie grobli wzdłuż wąskiej rzeki w holenderskim Parku Narodowym De Biesbosch w prowincji Brabancja Półnoord-Brabancja., licencja: shutterstock/By rmorijn

Warto pamiętać o tym, że w okolicy portu w Antwerpii istnieje również wiele innych fascynujących opcji spędzania wolnego czasu, z których jednymi z najpopularniejszych są jazda na rowerze oraz spacery. Na terenie kompleksu można samodzielnie odkrywać liczne unikalne miejsca pełne przyrodniczego uroku (co ciekawe, duża część obszaru portowego stanowi rezerwat przyrody). Przykładowo, stawy Kuifeend czy Verrebroek to doskonałe miejsca do obserwowania różnorodności ptaków.

Wizytę w porcie można doskonale połączyć ze spędzaniem czasu na wybrzeżu, udając się na pieszą lub rowerową wycieczkę. Istnieje możliwość zaplanowania własnej trasy lub skorzystania z jednej z specjalnie opracowanych tras rowerowych w ramach inicjatywy Havenland, łączącej różne formy rekreacji w Antwerpii i jej okolicach.

Projekt Havenland jest wynikiem wspólnej pracy wielu partnerów i obejmuje różnorodne atrakcje rekreacyjne dostępne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Na stronie internetowej Havenland można znaleźć przydatną, interaktywną mapę, prezentującą interesujące miejsca na obszarze. Dodatkowo, dostępne są oznakowane trasy piesze i rowerowe, wycieczki z przewodnikiem, a także kalendarz z innymi ciekawymi atrakcjami. To doskonałe narzędzie dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas, odkrywając uroki Antwerpii i jej otoczenia.

Fotografowanie i filmowanie na terenie kompleksu portowego

young couple taking selfi on vacation at the waterfront area near the ocean
young couple taking selfi on vacation at the waterfront area near the ocean, licencja: shutterstock/By daxiao

Oprócz już wymienionych atrakcji, innym, niezwykle ciekawym zajęciem na terenie portu i jego okolicy jest bez wątpienia robienie zdjęć. Planując tę aktywność warto zabrać ze sobą aparat fotograficzny oraz mapę z zaznaczonymi miejscami, przeznaczonymi specjalnie do obserwacji statków, gdyż okolice oferują niepowtarzalne widoki. Należy jednak pamiętać o tym, że podczas fotografowania w porcie obowiązują pewne zasady. Przed rozpoczęciem fotografowania czy filmowania, warto zapoznać się ze szczegółowymi regułami dotyczącymi wymienionych aktywności na tym obszarze.

Ci, którzy chcieliby korzystać z dronów, konieczne muszą posiadać odpowiednią licencję i zgodę. Procedurę uzyskania zezwolenia można zrealizować za pośrednictwem DronePortal. Przestrzeganie przepisów i respektowanie zasad obowiązujących w porcie jest niezwykle istotne i gwarantuje bezproblemowe korzystanie z uroków tego miejsca.

Wędkarstwo

Widok z boku portret ojca i syna siedzącego razem na skałach wędkarskich z wędkami w spokojnych wodach jeziora z krajobrazem zachodzącego słońca, zarówno w kratkę koszule, strzał zza drzewa
Widok z boku portret ojca i syna siedzącego razem na skałach wędkarskich z wędkami w spokojnych wodach jeziora z krajobrazem zachodzącego słońca, zarówno w kratkę koszule, strzał zza drzewa, licencja: shutterstock/By pressmaster

Inną atrakcyjną opcją jest wędkarstwo, które jest dozwolone w wielu miejscach na terenie portu w Antwerpii. Warto jednak pamiętać, że wszyscy miłośnicy wędkarstwa muszą posiadać ważne pozwolenie na wędkowanie, które wydaje Flamandzka Agencja ds. Przyrody i Lasu. Dzięki temu, wędkarze mogą cieszyć się spokojnymi chwilami nad wodą, korzystając z unikatowej atmosfery portowego otoczenia.

Dlaczego warto odwiedzić Port w Antwerpii

Odwiedzenie portu w Antwerpii jest zdecydowanie warte uwagi z kilku powodów. Jednym z kluczowych jest bez wątpienia fakt, iż port ten jest doskonale skomunikowany z kluczowymi węzłami komunikacyjnymi miasta, takimi jak dworzec centralny czy lotnisko. Dzięki temu, dostęp do portu jest łatwy zarówno transportem publicznym, wynajętym samochodem, a nawet takimi, alternatywnymi opcjami przemieszczania się, jak rower czy pieszy spacer.

Na terenie kompleksu portowego znajduje się ponadto wiele atrakcji, które z pewnością warto odkryć. Oprócz już wspomnianych miejsc, takich jak Portopolis Antwerp, Museum aan de Stroom czy Havenhuis Antwerpen, port ten oferuje także dostęp do Red Star Line Museum, muzeum poświęconego historii osób, które emigrowały do Ameryki historycznym szlakiem morskim Red Star Line. Felix Pakhuis to kolejne, społeczno-kulturalne miejsce, które warto odwiedzić będąc w portowej dzielnicy Eilandje. Oferuje ono imponującą przestrzeń recepcyjną, z restauracją, miejscem na wydarzenia i sklepem. Dodatkowo, portowa okolica zachęca do odwiedzenia parku Droogdokkenpark. W każdym z tych miejsc zwiedzanie można dostosować do indywidualnych zainteresowań i potrzeb, dzięki rozbudowanej infrastrukturze turystyczno-kulturalnej.

Regularnie organizowane są również wydarzenia, które poszerzają horyzonty kognitywne, oferując atrakcje dla każdego, niezależnie od preferencji.

Ponadto, na terenie portu i w jego niedalekiej okolicy dostępnych jest wiele innych atrakcji, do których można zaliczyć spacery, wycieczki rowerowe, fotografię czy wędkarstwo, które również cieszą się dużym uznaniem wśród odwiedzających.

Podsumowując, odkrywanie portu w Antwerpii to niezwykła podróż przez fascynującą historię, unikalną architekturę oraz dostęp do szeregu aktywności dostosowanych do różnorodnych upodobań.

Antwerp Port (Antwerp Harbor) Shipping Ships and Containers
Antwerp Port (Antwerp Harbor) Shipping Ships and Containers, licencja: shutterstock/By contributor-aerial

Autor: Michał Jakoniuk – pasjonata podróży i poznawania nowych kultur. Swoją pasję do zwiedzania nowych miejsc w trakcie studiów łączył z wykopaliskami archeologicznymi w których uczestniczył. Choć aktualnie rzadziej podróżuje, pielęgnuje swoje zainteresowania związane z podróżami i turystyką w pracy, pisząc artykuły tematyczne. Oprócz zajmowania się copywritingiem, od kilku lat jest aktywnym korepetytorem.

Poprzedni

Plantin-Moretus Museum, zwiedzanie, atrakcje, bilety

Zwiedzanie dworca kolejowego Amsterdam Centraal, co wiedzieć?

Następny

Dodaj komentarz